+22 35 50 900 sekretariat@sig.com.pl

Obsługa wierzytelności egzekucyjna

Zapewniamy współpracę z wybranymi kancelariami komorniczymi co umożliwia maksymalną skuteczność przy relatywnie krótkim okresie postępowania egzekucyjnego. Ogólnie proces wspomagania egzekucji komorniczej możemy podzielić na cztery etapy:

  • Zebranie informacji na temat składników majątku Dłużnika
  • Sporządzenie wniosku egzekucyjnego i skierowanie go do jednej z wybranych kancelarii komorniczych
  • Wspomagania działań komorniczych w szczególności dokonywanie czynności zmierzających do ustalenia majątku Dłużnika
  • Sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania egzekucyjnego do momentu całkowitej spłaty należności bądź uzyskania postanowienia o bezskutecznej egzekucji

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Nasz zespół prawników jest gotów Tobie pomóc
Porozmawiaj z nami