+22 35 50 900 sekretariat@sig.com.pl

Na etapie windykacji przedsądowej zapewniamy kompleksową obsługę i indywidualne podejście do każdego rodzaju wierzytelności (pakietu wierzytelności). Celem jest jak najszybsze odzyskanie wierzytelności bez konieczności kierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

Profesjonalna infrastruktura informatyczna – CMR i doświadczeni pracownicy umożliwiają dobranie odpowiedniego zestawu działań, każdorazowo indywidualnie (np. w zależności od osobowości prawnej, od okresu przedawnienia roszczenia itp.)

Dobór właściwych narzędzi zwiększa prawdopodobieństwo odniesienia właściwego skutku. Optymalizację kosztów zapewnia Państwu możliwość doboru tylko części działań wchodzących w zestaw pełnej windykacji pozasądowej.

  • weryfikacja bazy teleadresowej
  • Monitoring należności – proces prewencyjny mający doprowadzić do zmniejszenia kwoty i liczby nieterminowych płatności
  • Monity – wstępna forma przypomnienia
  • Wezwanie do zapłaty – uświadomienie konsekwencji nieuiszczenia płatności
  • Negocjacje telefoniczne – doświadczony pracownik działu windykacji diagnozuje przyczyny braku spłaty i wywiera psychologiczny nacisk na Dłużnika
  • Windykacja terenowa – bezpośrednie negocjacje z Dłużnikiem, którą łączymy z podstawowym wywiadem o zadłużonym podmiocie
  • Ustalenie stanu majątkowego Dłużnika – wywiad terenowy, pozyskiwanie informacji na drodze administracyjnej
  • Wezwania do ugody – podpisanie umowy cywilno-prawnej, która umożliwia zakończenie sporu bez skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Nasz zespół prawników jest gotów Tobie pomóc
Porozmawiaj z nami