+22 35 50 900 sekretariat@sig.com.pl

Przedsiębiorcy oczekują zapewnienia ogólnego bezpieczeństwa w biznesie,
zrozumienia otoczenia regulacyjnego biznesu, trendów wykraczających poza prawne przepisy…
…dla nas Wasze oczekiwania stanowią wyzwanie, dzięki Wam odbywamy przyśpieszony kurs rozumienia obszarów pozaprawnych, dziękujemy.

Doskonałe przygotowanie zawodowe i zrozumienie zagadnienia od strony prawnej to dzisiaj już za mało…
…Klienci oczekują od Kancelarii znacznie więcej, identyfikacji „bolączki” na poziomie behawioralnym…

Wykorzystywanie dostępnych instrumentów prawnych w celu optymalizacji osobistych zobowiązań podatkowych…
…skutecznym i bezpiecznym rozwiązaniem jest zasięgnięcie pomocy specjalistów.

Nie komplikujemy prostych spraw, złożone wyjaśniamy łamiąc utarte schematy…
…doszukujemy dopasowanych i efektywnych rozwiązań, szanując czas i zasoby naszych Klientów.

Kim jesteśmy

Kancelaria SIG funkcjonuje na rynku usług prawniczych od ponad 15 lat. Współtworzy ją zespół radców prawnych i adwokatów, z doświadczeniem w obsłudze prawnej i podatkowej zdobytym zarówno podczas pracy w korporacjach prawniczych, kancelariach i działach prawnych dużych podmiotów gospodarczych, wspieranych przez młodszych prawników oraz pion administracyjny.

Jak działamy

Cechuje nas profesjonalizm, rzetelność działania oraz pasja do wykonywanej przez nas pracy. Do powierzanych nam spraw staramy się podchodzić wieloaspektowo, wielokrotnie dyskutując wspólnie wszelkie sporne kwestie prawne. Na pierwszym miejscu stawiamy sobie dobrą współpracę z Klientami oraz dbałość o ich interesy, nie zapominając jednak o misji zawodu prawnika i zawodowej uczciwości.

Prawo cywilne

PRAWO CYWILNE

w tym szeroko pojęte prawo kontraktów, sporządzanie, opiniowanie, negocjowanie umów, spory wynikające z niewykonania bądź nienależytego wykonywania umów, dochodzenie należności zarówno na drodze windykacji „miękkiej” jak i na drodze sądowej oraz postępowania egzekucyjnego.

Prawo gospodarcze, Prawo spółek handlowych

PRAWO GOSPODARCZE, PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH

zarówno w zakresie tworzenia nowych podmiotów gospodarczych jak i ich bieżącej obsługi prawnej, świadczenie pomocy prawnej przy rejestracji, przekształceniu i likwidacji spółek, wsparcie przy wywiązywaniu się z obowiązków sprawozdawczych, obsługa Zgromadzeń Wspólników oraz Zgromadzeń Akcjonariuszy.

Więcej

Prawo pracy

PRAWO PRACY

zarówno w ujęciu ochrony praw pracownika, jak i bieżącej obsługi przedsiębiorstw w sprawach pracowniczych, obsługa postępowań przed Sądami Pracy, negocjowanie i zawieranie ugód.

Prawo własności intelektualnej

PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

prawo autorskie i prawa pokrewne, prawo własności przemysłowej, prawo nowych technologii i IT, sporządzanie i opiniowanie umów, ochrona prawna i zastępstwo procesowe w przypadkach naruszenia praw autorskich i praw własności przemysłowej.

Prawo administracyjne

PRAWO ADMINISTRACYJNE

obsługa postępowań przed organami administracji publicznej, w tym przed organami jednostek samorządu terytorialnego oraz postępowań sądowo-administracyjnych.

Więcej

Prawo budowlane

PRAWO BUDOWLANE

prawo budowlane, w tym przygotowanie i negocjowanie umów z generalnym wykonawcą i podwykonawcami w trakcie całego procesu inwestycyjnego, przygotowanie i opiniowanie umów dotyczących zasad finansowania inwestycji oraz umów związanych z komercyjnym korzystaniem z nieruchomości, przygotowanie opinii prawnych z zakresu prawa budowlanego; pomoc prawna związana z ustaleniem stanu prawnego nieruchomości, zabezpieczenia dla kontraktów budowlanych.

Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe

PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE I UPADŁOŚCIOWE

prawo budowlane, w tym przygotowanie i negocjowanie umów z generalnym wykonawcą i podwykonawcami w trakcie całego procesu inwestycyjnego, przygotowanie i opiniowanie umów dotyczących zasad finansowania inwestycji oraz umów związanych z komercyjnym korzystaniem z nieruchomości, przygotowanie opinii prawnych z zakresu prawa budowlanego; pomoc prawna związana z ustaleniem stanu prawnego nieruchomości, zabezpieczenia dla kontraktów budowlanych.

Prawo zamówień publicznych

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

posiadamy doświadczenie zarówno w obsłudze podmiotów udzielających zamówień w trybie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jak i podmiotów składających oferty w takich postępowaniach, w tym w branży budowlanej i medycznej.

Prawo podatkowe

PRAWO PODATKOWE

zajmujemy się przygotowaniem analizy procedur optymalizacji podatkowej. Zapewniamy reprezentacje przed organami podatkowymi, wojewódzkimi sądami administracyjnymi, przed Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz w postępowaniach karno-skarbowych.

Prawo i postępowanie karne Prawo karno skarbowe

PRAWO I POSTĘPOWANIE KARNE PRAWO KARNO SKARBOWE

oferujemy opiekę prawną w sprawach związanych z odpowiedzialnością karną oraz kompleksową i profesjonalną reprezentację na wszystkich etapach postępowania karnego na rzecz podejrzanych, oskarżonych, skazanych również pokrzywdzonych, przed wszelkimi organami wymiaru sprawiedliwości.

Więcej

Ochrona danych osobowych Rodo

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH RODO

przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych stanowi integralny proces działalności organizacyjnej i strategicznej każdej działalności, tym samym wymusza zachowania obostrzeń prawnych pod rygorem sankcji administracyjnych, a nawet karnych.

Szkolenia

SZKOLENIA

Prelegenci wywodzący się z grup specjalistów danej dziedziny poprowadzi zorganizowane przez Kancelarię otwarte lub zamknięte szkolenia z wybranych dziedzin prawa zarówno dla podmiotów prywatnych jak i publicznych.

Prawo rodzinne i opiekuńcze

PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE

rozwody, podziały majątku, postępowania alimentacyjne, postępowania o ustalenie kontaktów z dzieckiem. Rozdzielności majątkowe i podziały, reprezentacja sprawach o separacje.

Pomożemy Ci z każdą sprawą

Właśnie tam gdzie TY

Obsługa prawna

OBSŁUGA PRAWNA

Prewencyjna, doraźna jak i stała obsługa prawna przedsiębiorstw w systemie rozliczenia godzinowego, zadaniowo, zryczałtowanego

Więcej

Doradztwo podatkowe

DORADZTWO PODATKOWE

Analiza zagadnień podatkowych – ekspertyzy podatkowe, interpretacja przepisów prawa podatkowego.

Więcej

Windykacja

WINDYKACJA

Skuteczne działania zapewniają odzyskanie Twoich pieniędzy od dłużnika na drodze windykacji przedsądowej i sądowej. Doszukujemy często ukrywany majątek dłużnika. Monitorujemy wierzytelności i analizujemy możliwości wypłacalności Twojego kontrahenta.

Więcej

Odszkodowania

ODSZKODOWANIA

Reprezentujemy poszkodowanych w procesach o uzyskanie odszkodowań. Uzyskujemy skuteczność i wymierne kwoty odszkodowania oraz zadośćuczynienia w szkodach na osobie, czy majątku.

Więcej

PORADY ON-LINE

Prezentujemy możliwość uzyskania pomocy prawnej na odległość za pomocą urządzeń informatycznych oraz łączy internetowych, bez potrzeby opuszczania biura/domu.

…liczby same za siebie…

OBSŁUGIWANYCH PODMIOTÓW

PROWADZONYCH SPRAW

GODZIN DOŚWIADCZENIA

LAT Z WAMI