poniedziałek, 18.12.2017

English version »
praca »  osiągnięcia »  referencje »  klienci »  wzory pism »  pytania » 

BIZNES LEX

Program

Pakiet usług prawnych dostosowanych do przedmiotu prowadzonej działalności oraz zapotrzebowania i preferencji. Zakłada nielimitowany zakres i nakład usług prawnych uzależniony jedynie od uwarunkowań obsługiwanego przedsiębiorstwa. Stanowi skuteczny, prawny parasol ochronny w biznesie. Prewencyjny charakter pakietu B-L pozwala ustrzec przedsiębiorcę przed negatywnymi skutkami podejmowanych decyzji. Monitoring prawny prowadzonej działalności daje unikalną dla typowej obsługi możliwość natychmiastowej reakcji w sytuacjach tego wymagających, z racji znajomości zagadnień firmy. Dzięki prewencyjnemu charakterowi B-L bieżąca obsługa jest naturalną realizacją przewidywań. Osobista asekuracja wyspecjalizowanego prawnika ad-hoc, możliwość ustalenia wizyt prawnika w firmie według założonego harmonogramu.

Współpraca

Uczestnicząc w programie BIZNES LEX uzyskuje się łatwość i szybkość w pozyskaniu asekuracji profesjonalnych prawników, uzyskaniu wyczerpujących opinii w sytuacjach tego wymagających. Zlecanie odbywa się w każdej dogodnej formule. Istnieje możliwość podglądu i monitorowania przebiegu, aktualnego statusu realizowanego zlecenia po zalogowaniu się na swój panel prawny B-L. Ważnym elementem współpracy jest udzielanie informacji prawnych o nowych regulacjach prawnych ważnych w działalności przedsiębiorcy.

Opłaty/abonament

Comiesięczna opłata ustalana jest na podstawie uśrednionego przewidywanego zapotrzebowania na usługi prawne przy założeniu długookresowej współpracy. W pierwszym roku trwania umowy BIZNES LEX, opłaty nie odpowiadają czasochłonności i nakładowi pracy, dzięki której, w kolejnych latach uzyskuje się zakładaną równowagę. Abonamentowa opłata daje możliwość założenia stałych kosztów niezależnie od chwilowych wzrostów zapotrzebowania na usługi prawne. Dzięki krańcowemu rachunkowi rozkładu pracochłonności w funkcji czasu uzyskuje się efekt malejącej opłaty. Praktyka wykazuje 6-krotną różnicę cenową w porównaniu i przeliczeniu na stawki godzinowe oraz 4-krotną w stosunku do tradycyjnie stosowanych ryczałtów.