poniedziałek, 18.12.2017

English version »
praca »  osiągnięcia »  referencje »  klienci »  wzory pism »  pytania » 

BIZNES TAX

Program

Program ochrony prawno - podatkowej oparty na stałym monitoringu zagadnień podatkowych prowadzonej działalności. Opieka w zakresie poprawności podatkowej w połączeniu z kreatywnym doradztwem podatkowym. BIZNES TAX to pakiet uzupełniający programu BIZNES LEX. Zapewnia ciągły monitoring podejmowanych decyzji od strony poprawności podatkowej. Zakłada nielimitowany zakres i nakład czasochłonności usług doradztwa podatkowego uzależniony jedynie od zapotrzebowania Klienta. Stanowi skuteczny, parasol ochronny w biznesie. Prewencyjny charakter pakietu B-T pozwala ustrzec przedsiębiorcę przed negatywnymi skutkami podejmowanych decyzji. Monitoring podatkowy prowadzonej działalności daje unikalną dla typowej obsługi możliwość natychmiastowej reakcji w sytuacjach tego wymagających, z racji znajomości zagadnień firmy. Osobista asekuracja i reprezentacja wyspecjalizowanego doradcy podatkowego przy kontrolach Urzędu Skarbowego.

Współpraca

Uczestnicząc w programie BIZNES TAX uzyskuje się łatwość i szybkość w pozyskaniu asekuracji profesjonalnych doradców podatkowych, radców prawnych, uzyskaniu wyczerpujących opinii w sytuacjach tego wymagających, przed podjęciem decyzji biznesowych. Realizacja zadań odbywa się w każdej dogodnej formule. Istnieje możliwość podglądu i monitorowania przebiegu, aktualnego statusu realizowanego zlecenia po zalogowaniu się na swój panel prawny B-T. Ważnym elementem współpracy jest udzielanie informacji o nowych regulacjach podatkowych istotnych w działalności przedsiębiorcy.

Opłaty/abonament

Comiesięczna opłata ustalana jest na podstawie uśrednionego przewidywanego zapotrzebowania na usługi doradztwa podatkowego przy założeniu długookresowej współpracy. W pierwszym roku trwania umowy BIZNES TAX, opłaty nie odpowiadają czasochłonności i nakładowi pracy, dzięki której, w kolejnych latach uzyskuje się zakładaną równowagę. Abonamentowa opłata daje możliwość założenia stałych kosztów niezależnie od chwilowych wzrostów zapotrzebowania na usługi prawne. Proponujemy preferencyjne warunki przystąpienia do programu B-T dla uczestników B-L. W praktyce wartość opłat abonamentowych pakietu doradztwa podatkowego nie przekracza 50% opłaty B-L.