poniedziałek, 18.12.2017

English version »
praca »  osiągnięcia »  referencje »  klienci »  wzory pism »  pytania » 

Departament Obsługi Wierzytelności

Kompleksowa obsługa wierzytelności jednostkowych, masowych. Poprzez szereg działań osiągamy efekt:

 1. Ograniczenia ilości przeterminowanych należności
 2. Zmniejszenia volumenu kwot przeterminowanych należności
 3. Wypracowania schematu monitoringu właściwego dla branży
 4. Opracowania mechanizmów zabezpieczających - prewencyjnych
 5. (nie doprowadzenie do kodeksowego przedawnienia wierzytelności, działania prewencyjnie już na niskim poziomie zadłużenia)
 6. Ograniczenia kosztów działalności
 7. Segmentacji klientów

Wyodrębnione - standardowe etapy obsługi wierzytelności

 1. Monitoring należności - działania prewencyjne, wstępna analiza zdolności płatniczych kontrahenta, diagnoza i oszacowanie prawdopodobieństwa nieterminowych rozliczeń, poprawa dyscypliny płatniczej, dyscyplinowanie kontrahentów, poprawienie płynności finansowej, działania wspomagające ewentualną, przyszłą windykację więcej (monitoring)
 2. Windykacja polubowna - zespół kompleksowych działań przy właściwym doborze narzędzi prawnych realizowanych w celu wyegzekwowania należności przeterminowanych - po terminie płatności
  więcej »
 3. Windykacja procesowa - kompleksowe czynności prawne procedowane przez Radców Prawnych/Adwokatów Kancelarii SIG, postępowanie sądowe w trybie nakazowym, upominawczym, postępowanie w trybie zwykłym, zastępstwo procesowe
  więcej »
 4. Egzekucja komornicza - kompleksowy zestaw działań mający na celu odzyskanie wierzytelności oraz możliwie efektywne skrócenie okresu trwania postępowania egzekucyjnego
  więcej »