poniedziałek, 18.12.2017

English version »
praca »  osiągnięcia »  referencje »  klienci »  wzory pism »  pytania » 

BIZNES TAX - doradztwo podatkowe

Do zakresu usług doradztwa podatkowego w ramach stałego abonamentu wchodzą następujące usługi:

Usługi doradztwa podatkowego niewchodzące do stałego abonamentu;

Usługi niewchodzące w zakres stałej umowy ryczałtowej będą świadczone każdorazowo na podstawie odrębnie sporządzonej umowy określającej wzajemne prawa i obowiązki oraz odpowiedzialności stron takiej umowy.