+22 35 50 900 sekretariat@sig.com.pl

Kim Jesteśmy

Kim Jesteśmy

Zespół Kancelarii SIG tworzy 19 prawników. Są wśród nich adwokaci, radcowie prawni, aplikanci. Prawnicy i współpracownicy Kancelarii są starannie dobierani pod względem ich umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej, znajomości języków obcych, a także doświadczenia zawodowego. Kancelaria SIG ze względu na podział profilowy i zadaniowy wyodrębniła Departamenty: Prawny, Podatkowy, Obsługi Wierzytelności. Zespół Kancelarii specjalizuje się przede wszystkim w takich dziedzinach jak: prawo spółek handlowych. prawo cywilne, prawo konkurencji, prawo gospodarcze, prawo administracyjne, prawo podatkowe. Obsługa świadczona jest w językach: polskim i angielskim. Wieloletnie doświadczenie, indywidualne traktowanie potrzeb Klienta, profesjonalizm oraz autorskie pakiety obsługowe stworzone z myślą o małych i średnich przedsiębiorcach to filary, na których budowany jest sukces Kancelarii.

Posiadając dużą grupę doświadczonych pracowników i współpracowników, Kancelaria ma dogodność tworzenia kilkuosobowych zespołów pracujących nad określonymi zagadnieniami prawnymi związanymi z działalnością gospodarczą. Na rynku usług prawniczych Kancelaria cieszy się opinią silnego Zespołu, potrafiącego sprostać wymaganiom i oczekiwaniom klientów. Potwierdzeniem wysokiej oceny pracy Kancelarii są liczne listy referencyjne. Kancelaria SIG jako jedna z największych firm prawniczych na Mazowszu znalazła się również w gronie wyróżnionych kancelarii działających na terenie całej Polski. Kancelaria świadczy usługi z zakresu wielu dziedzin prawa i dla różnych grup klientów. Obszar świadczonych usług obejmuje nie tylko znajomość prawa polskiego, ale i europejskiego. Wśród klientów, którzy powierzyli Kancelarii obsługę prawną, znajdują się polscy przedsiębiorcy i zagraniczni inwestorzy działający w Polsce. Kancelaria obsługuje również przedsiębiorstwa z branży budowlanej, transportowej, firmy farmaceutyczne, przedstawicielstwa oraz stowarzyszenia i fundacje.

Nasza struktura

Departament Prawny

Prewencyjna, doraźna jak i stała obsługa prawna przedsiębiorstw w systemie rozliczenia godzinowego, zadaniowo, zryczałtowanego. Realizowana przez profesjonalistów – adwokatów, radców prawnych, aplikantów, prawników. Gwarantowane terminy realizacji zadań. Spakietowane zakresy branżowe dla małych, średnich i dużych podmiotów gospodarczych. Kompleksowa obsługa prawna BIZNES LEX, Złożenie zlecenia w dogodnej formie. Przewidywalne koszty obsługi. Outsourcing prawny optymalizacją kosztów przedsiębiorstw. Reprezentacja przed Sądami i Instytucjami. Koordynator – Radca Prawny Artur Firgolski

Departament Podatkowy

Analiza zagadnień podatkowych – ekspertyzy podatkowe, interpretacja przepisów prawa podatkowego. Optymalizacja podatkowa. Asekuracja w bieżącej działalności. Reprezentacja i zastępstwo w postępowaniach kontrolnych, podatkowych i skarbowych. Wnioski o udzielenie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych – ZUS, US. Kompleksowe doradztwo podatkowe dla Firm – BIZNES TAX.

Departament Obsługi Wierzytelności

Wieloetapowy proces obsługi wierzytelności prowadzący do odzyskania środków pieniężnych, bądź materialnych od dłużnika. Dobór właściwych narzędzi i zabiegów prawnych w celu poprawy skuteczności działań. Windykacja jako I etap sprawdzenia potencjału finansowego i składników majątkowych dłużnika, oraz ewentualna próba ugodowego zakończenia sporu. Działania prawne na drodze sądowej, środki zabezpieczające, szybka sprawna egzekucja. Monitoring płatności, wiekowanie należności. Koordynator – Mikołaj Syka.

Sukces

Grupa SIG, utworzona w marcu 2003 roku, jest jedną z największych firm prawniczych w Polsce. Kadra SIG składa się z ponad 40 pracowników i współpracowników. Na przestrzeni niedługiego czasu, dzięki swej bogatej praktyce zdobyliśmy duże doświadczenie i wiedzę o problemach przedsiębiorców związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w kraju oraz w obrocie zagranicznym. Dzięki temu, w codziennej pracy z przedsiębiorcami, potrafimy pomóc im pokonywać przeszkody i osiągać cele.

Innowacyjność

Działamy szybko, pracujemy dokładnie, pod presją czasu. Rozwiązujemy trudne i skomplikowane problemy prawne na gruncie polskiego i europejskiego ustawodawstwa. Zawsze jesteśmy tam, gdzie wymaga się niestandardowych rozwiązań. Oczekiwane rezultaty osiągamy dzięki zaangażowaniu całego zespołu oraz sprawnej organizacji pracy. System ocen zaangażowania i kompetencji w SIG konstruowaliśmy przez lata w taki sposób, aby teraz móc zagwarantować wszystkim Klientom indywidualną obsługę ekspercką i jej wysoką jakość świadczoną przez przygotowanych fachowców.

Gwarancja

Gwarancją skutecznego świadczenia usług w zakresie doradztwa prawnego jest właściwe zidentyfikowanie potrzeb i oczekiwań Klienta oraz przewidzenie skutków gospodarczych przyjętych rozwiązań. Dlatego, wszystkim Klientom gwarantujemy indywidualne podejście do realizacji zleceń oraz proponujemy najlepsze rozwiązania. Naszymi atutami są wiedza i doświadczenie, zapewniające najwyższy standard usług przy zachowaniu konkurencyjnych warunków współpracy.