poniedziałek, 18.12.2017

English version »
praca »  osiągnięcia »  referencje »  klienci »  wzory pism »  pytania » 

Nota prawna

Witryna internetowa została przygotowana na zlecenie SIG. Witryna nie ma charakteru reklamowego, lecz służy wyłącznie celom informacyjnym. Informacje zawarte na witrynie internetowej mają charakter ogólny i nie stanowią porady prawnej ani oferty świadczenia usług prawniczych. Zawarte na witrynie opracowania, artykuły, biuletyny są informacjami natury ogólnej, i nie stanowią wyczerpującego opracowania prawnego danej problematyki. W celu uzyskania pomocy prawnej należy zwrócić się bezpośrednio do SIG.

Zawartość Witryny, a w szczególności tekst, rozwiązania graficzne oraz informatyczne, chronione są prawem autorskim. Wszelkie prawa autorskie z tego tytułu przysługują, na zasadzie wyłączności, SIG. Jakiekolwiek wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Witrynie, a w tym kopiowanie, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie, jest niedozwolone bez uprzedniej zgody SIG.

Wszelkie linki umieszczone w witrynie umożliwiają jedynie przejście na inne serwisy i witryny internetowe zarządzane przez osoby trzecie. SIG nie ma wpływu na treść i aktualność informacji umieszczonych na tych witrynach oraz serwisach.

SIG nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne negatywne skutki korzystania Witryny, obejmujące w szczególności szkody wynikające z jej użytkowania albo wynikające z niezupełności, niekompletności lub niedokładności informacji umieszczonych w Witrynie.

Dane osobowe osób ubiegających się o pracę za pomocą wypełnionej aplikacji na stronie SIG, nie będą w żaden sposób ujawniane żadnej organizacji zewnętrznej, a wykorzystane jedynie w celach rekrutacyjnych.