+22 35 50 900 sekretariat@sig.com.pl

Odszkodowania

Reprezentujemy osoby, które doznały krzywdy w wyniku:

Odszkodowania Warszawa SIG – pomagamy pokrzywdzonym

Niestety temat błędów medycznych w Polsce, często jeszcze uchodzi za temat tabu. Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że lekarze popełniają błędy, a także jednocześnie mogą za nie odpowiadać pod względem prawnym. W rzeczywistości jest często tak, że polski pacjent bardzo często czuje niemoc w przypadku niewłaściwej diagnozy, nieprawidłowego leczenia, czy też błędnie przeprowadzonego zabiegu. Wiele osób rezygnuje z dociekania swoich praw, w obawie przed bardzo wysokimi kosztami sądowymi, a także związanymi z wynajęciem adwokata.

Okazuje się, że te obawy są całkiem niepotrzebne.

Ponieważ istnieją kancelarie, które zajmują się tylko tym tematem. Ponieważ wywalczają odszkodowania Warszawa, właśnie za popełniane błędy medyczne. Tutaj osoby, które chcą założyć sprawę, przede wszystkim nie muszą się martwić finansami. Ponieważ Kancelaria pokrywa wszystkie koszty związane z założeniem sprawy. Oczywiście, zanim podejdzie ona do walki, wcześniej dokładnie przyjrzy się całej sprawie i oceni realne szanse, tak by petentów nie wpędzać w ewentualne koszty związane ze stratami.

Ubieganie się o odszkodowanie w Warszawie

Kiedy tak naprawdę można ubiegać się o odszkodowanie za błąd medyczny? Okazuje się, że takich sytuacji jest naprawdę wiele. Do nich zalicza się między innymi śmierć pacjenta w wyniku niewłaściwych działań ze strony lekarza. Niepotrzebnie wycięty organ, jak i również zaszycie po operacji instrumentu chirurgicznego, skłania ku temu, że można ubiegać się o odszkodowanie za błąd medyczny. Takich sytuacji jest znacznie więcej. Warto zatem zajrzeć na stronę kancelarii oferującej odszkodowania Warszawa, by móc się już pobieżnie zorientować, czy będziemy mieli do czynienia z konkretną sytuacją, w której będzie nam się należeć jednorazowe odszkodowanie lub wypłacana renta za uszczerbek na zdrowiu. Na pewno po spotkaniu z prawnikami, wiele sytuacji i niejasności może ulec wyprostowaniu. Dzięki krótkiej rozmowie będziemy wiedzieli, jakie mamy szanse na wygraną i rekompensatę za utratę lub kalectwo bliskiej osoby. Należy zwrócić się jedynie do Kancelarii z bardzo dużym doświadczeniem.

Kancelaria SIG pomaga pokrzywdzonym w wyniku:

 

  • Świadczymy pomoc osobom, które doznały uszczerbku na zdrowiu wskutek działania lub zaniechania podmiotu medycznego.
  • Ustalamy stan faktyczny i prawny danej sytuacji.
  • Dochodzimy zadośćuczynienia za krzywdę i ból oraz odszkodowania w przypadku poniesionych strat materialnych.
  • Świadczymy pomoc w ustanowieniu zadośćuczynienia za krzywdę i ból na wskutek obrażeń.
  • Dochodzimy odszkodowania za poniesione koszty materialne, w tym leczenia, rehabilitacji, utraconych dochodów.
  • Reprezentujemy poszkodowanych w trakcie postępowania o ustanowienie świadczenia rentowego.
  • Reprezentujemy w sporach z ubezpieczycielami w zakresie odpowiedzialności cywilnej (OC) sprawcy.

 

Pomagamy uzyskać odszkodowanie od sprawcy zdarzenia, na wskutek którego doszło do wypadku. Wspieramy w zakresie negocjacji z ubezpieczycielem w zakresie polis od ognia i wody, auto casco i przewozu towarów.

ZADOŚĆUCZYNIENIE I ODSZKODOWANIE ZA SZKODĘ NA OSOBIE

Świadczymy pomoc prawną osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, wypadkach przy pracy, wypadkach w gospodarstwie rolnym, na oblodzonym chodniku i innych.

Reprezentujemy Państwa w toku postępowania o:

 • zadośćuczynienie za krzywdę i ból na skutek obrażeń ciała doznanych w wyniku wypadku,
 • odszkodowanie za poniesione straty materialne: koszty leczenia, koszty dojazdu, rehabilitację, utracone dochody,
 • ustanowienie świadczenia rentowego w przypadku trwałej lub częściowej niezdolności do pracy, zwiększenia potrzeb z powodu konsekwencji wypadku,
 • zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby

Każdy przypadek traktujemy indywidualnie oferując autorską pracę profesjonalnych prawników. Oceniamy wartość potencjalnego roszczenia, dokonujemy analizy dokumentacji, doradzamy w zakresie dodatkowej opinii medycznej, negocjujemy warunki w kierunku polubownego naprawienia szkody przez zobowiązanego, reprezentujemy Państwa przed sądem.

Dzięki doświadczeniu i zdolnościom naszego zespołu jesteśmy w stanie zapewnić naszym Klientom najkorzystniejsze warunku odszkodowania oraz najszybsze rozwiązanie każdej sprawy.

ZADOŚĆUCZYNIENIE I ODSZKODOWANIE ZA ŚMIERĆ OSOBY BLISKIEJ

 

ODSZKODOWANIE Z ZUS

 

ODSZKODOWANIE ZA SZKODĘ NA MIENIU

Pomagamy uzyskać najkorzystniejsze odszkodowanie adekwatne do uszczerbku na majątku.

Reprezentujemy Państwa w postępowaniu przeciwko:

 • sprawcy wypadku, na skutek którego doszło do szkody,
 • ubezpieczycielowi odpowiedzialności cywilnej (OC) sprawcy,
 • ubezpieczycielowi w zakresie pozostałych polis: od ognia i wody, auto casco, ubezpieczenia przewozu towarów.

Zarówno w sytuacjach odmowy uznania odpowiedzialności za szkodę, jak i zaniżenia wartości odszkodowania, wspieramy w zakresie negocjacji oraz reprezentujemy Państwa w sporze przed sądem.

ODSZKODOWANIE ZA BŁĄD MEDYCZNY

Reprezentujemy poszkodowanych na skutek popełnionych błędów w sztuce medycznej.

Osobom, które wskutek nieprawidłowego działania lub zaniechania podmiotu medycznego (placówki medycznej, lekarza, pielęgniarki, ratownika medycznego) doznały uszczerbku na zdrowiu, cierpienia lub utraty osoby bliskiej, świadczymy pomoc w zakresie ustalenia stanu faktycznego i prawnego. W uzasadnionych przypadkach dochodzimy odszkodowania za poniesione straty materialne, zadośćuczynienia za krzywdę i ból, zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej lub ustanowienia świadczenia rentowego.

Zarówno w sytuacjach odmowy uznania odpowiedzialności za szkodę, jak i zaniżenia wartości odszkodowania, wspieramy w zakresie negocjacji oraz reprezentujemy Państwa w sporze przed sądem.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Nasz zespół prawników jest gotów Tobie pomóc
Porozmawiaj z nami