+22 35 50 900 sekretariat@sig.com.pl

Prawo Administracyjne

Kancelaria służy kompleksową pomocą prawną w zakresie prawa administracyjnego (dotyczących wymeldowania, pozwoleń budowlanych i  wodno-prawnych, warunków zabudowy, prawo ochrony środowiska, postępowanie przed inspekcją nadzoru budowlanego). W szczególności w  zakresie:

 

  • sporządzania wniosków inicjujących postępowanie oraz pism przedstawiających stanowisko strony w toku postępowania,
  • sporządzania odwołań, skarg oraz skarg kasacyjnych do samorządowych kolegiów odwoławczych, sądu administracyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego,
  • reprezentacji w postępowaniach przez organami i sadami administracyjnymi,
  • doradztwa w kwestiach administracyjnych, w tym w postępowaniach o wydanie koncesji lub zezwolenia.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Nasz zespół prawników jest gotów Tobie pomóc
Porozmawiaj z nami