+22 35 50 900 sekretariat@sig.com.pl

Prawo Gospodarcze i Prawo Spółek Handlowych

Powoływanie, przekształcanie, łączenie, dziele­nie, likwidacja Spółek, ich oddziałów i przedstawicielstw. Sporządzanie projektów umów i statutów spółek cywilnych, jawnych, komandytowych, spółek z ograniczona odpowiedzialnością i spółek akcyjnych, a także aktów założycielskich, porozumień wspólników, uchwał i rejestracja spółki w sądzie rejestrowym.

Kancelaria oferuje obsługę organów spółek (zarządu, rady nadzorczej, zgromadzenia wspólników i walnego zgromadzenia), przygotowujemy projekty uchwał organów, a także dokumentację na zwyczajne i nadzwyczajne zgromadzenia wspólników/akcjonariuszy. Świadczymy doradztwo w zakresie prawnych aspektów reorganizacji i opty­malizacji działalności. Zapewniamy także reprezentację Klientów w sporach pomiędzy akcjonariuszami lub udziałowcami, udział w negocjacjach oraz opracowywanie porozumień.

Nasza Kancelaria szczególnie służy pomocą osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą – doradzamy wybór formy prawnej nowego przedsięwzięcia, analizuje słabe i mocne strony danej formy organizacyjnej, tak by wybrać tą najkorzystniejszą dla Klienta.

Ponadto oferujemy:

  • przygotowanie niezbędnej dokumentacji,
  • sporządzenie umowy spółki,
  • udział w negocjacjach pomiędzy uczestnikami spółki,
  • prowadzenie lub koordynacja procedur rejestracyjnych i zgłoszeniowych.

Zapewniamy szybkie i skuteczne przeprowadzenie rejestracji nowych firm, zajmujemy się wszystkimi formalnościami do momentu wpisu do KRS lub EDG.

Ponadto doradzamy w sprawach dotyczących zatrudniania pracowników, a także przygotowujemy projekty kontraktów handlowych

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Nasz zespół prawników jest gotów Tobie pomóc
Porozmawiaj z nami