+22 35 50 900 sekretariat@sig.com.pl

Prawo i Postępowanie Karne Prawo Karno-Skarbowe

Świadczymy pomoc prawną w zakresie:

Prawa karnego wykonawczego(w sprawach o odroczenie wykonania kary, w postępowaniu dotyczącym przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności, w sprawach o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania reszty kary, ułaskawienie oraz wyrok łączny, a także w sprawach o wydanie zgody na odbywanie kary pozbawienia wolności w trybie dozoru elektronicznego).

Prawa karno-skarbowego (w tym przestępstw i wykroczeń skarbowych, w szczególności przeciwko: obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji oraz subwencji).

Prawa wykroczeniowego – reprezentujemy zarówno osoby obwinione jak też pokrzywdzone we wszelkich sprawach wykroczeniowych.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Nasz zespół prawników jest gotów Tobie pomóc
Porozmawiaj z nami