poniedziałek, 18.12.2017

English version »
praca »  osiągnięcia »  referencje »  klienci »  wzory pism »  pytania » 

Osiągnięcia

W jaki sposób odbywa się wycena abonamentu?

Na wysokość abonamentu mają takie czynniki wpływ jak: zapotrzebowanie dotychczasowe na usługi prawne, podatkowe bieżąca diagnoza problematyki przedsiębiorstwa struktura zarządzania potencjał rynkowy podmiotu waga problematyki doświadczenie branżowe diagnoza uporządkowania bieżącego

Na jaki okres można zawrzeć umowę obsługi prawnej, podatkowej?

Ideą zawarcia umów BIZNES LEX, BIZNES TAX jest jej długoterminowość. Tylko przy wieloletnim zakładanym okresie współdziałania można zminimalizować wysokość opłat abonamentowych, oraz zauważyć jej zalety w codziennym prowadzeniu działalności. Jednakże okres wypowiedzenia jest jednomiesięczny.

Czy zawarcie umowy BIZNES LEX warunkuje zawarcie umowy BIZNES TAX, i odwrotnie?

BIZNES LEX jest umową obsługi prawnej, BIZNES TAX - obsługi w zakresie doradztwa podatkowego. obydwie umowy są zawierane niezależnie i nie jest warunkowanie zawarcia jednej z nich od drugiej, jednakże z uwagi na uzupełniający się zakres tych umów dla pełnego zabezpieczenia interesów firmy zaleca się uczestnictwo w obu programach. Zawarcie obu umów gwarantuje wstąpienie do uczestnictwa na korzystniejszych warunkach finansowych.

Jak poznać warunki finansowe dla swojej firmy i ewentualnie podpisać umowę BIZNES LEX, BIZNES TAX (przystąpić do uczestnictwa w programach)?

Najlepszym sposobem kontaktu jest panel zgłoszeniowy na stronie internetowej, bądź infolinia 0-800 800 LEX(539) w celu zaproszenia konsultanta SIG do zaprezentowania profilów, przedstawienia ofert i podpisania umów.

Jak następuje kontakt po podpisaniu umowy/ów i jak jest realizowana obsługa?

Zwyczajowo po podpisaniu umowy/ów BIZNES LEX, BIZNES TAX kontakt następuje bezzwłocznie ze strony SIG. W zależności od zakresu umów z przedstawicielem, bądź wyznaczonymi osobami kontaktują się Koordynatorzy właściwych Departamentów. W celu zainicjowania skutecznej pomocy prawnej, podatkowej praktykuje się spotkania warsztatowe-diagnostyczne z uczestnictwem Radcy Prawnego/Adwokata w celu oceny bieżącej problematyki podmiotu.