poniedziałek, 18.12.2017

English version »
praca »  osiągnięcia »  referencje »  klienci »  wzory pism »  pytania » 

Struktura

Departament Prawny

Prewencyjna, doraźna jak i stała obsługa prawna przedsiębiorstw w systemie rozliczenia godzinowego, zadaniowo, zryczałtowanego. Realizowana przez profesjonalistów - adwokatów, radców prawnych, aplikantów, prawników. Gwarantowane terminy realizacji zadań. Spakietowane zakresy branżowe dla małych, średnich i dużych podmiotów gospodarczych. Kompleksowa obsługa prawna BIZNES LEX, Złożenie zlecenia w dogodnej formie. Przewidywalne koszty obsługi. Outsourcing prawny optymalizacją kosztów przedsiębiorstw. Reprezentacja przed Sądami i Instytucjami. Koordynator - Radca Prawny Artur Firgolski

więcej »

Departament Podatkowy

Analiza zagadnień podatkowych - ekspertyzy podatkowe, interpretacja przepisów prawa podatkowego. Optymalizacja podatkowa. Asekuracja w bieżącej działalności. Reprezentacja i zastępstwo w postępowaniach kontrolnych, podatkowych i skarbowych. Wnioski o udzielenie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych - ZUS, US. Kompleksowe doradztwo podatkowe dla Firm - BIZNES TAX.

więcej »

Departament Obsługi Wierzytelności

Wieloetapowy proces obsługi wierzytelności prowadzący do odzyskania środków pieniężnych, bądź materialnych od dłużnika. Dobór właściwych narzędzi i zabiegów prawnych w celu poprawy skuteczności działań. Windykacja jako I etap sprawdzenia potencjału finansowego i składników majątkowych dłużnika, oraz ewentualna próba ugodowego zakończenia sporu. Działania prawne na drodze sądowej, środki zabezpieczające, szybka sprawna egzekucja. Monitoring płatności, wiekowanie należności. Koordynator - Mikołaj Syka.

więcej »