+22 35 50 900 sekretariat@sig.com.pl

Windykacja

Kompleksowa obsługa wierzytelności jednostkowych, masowych. Poprzez szereg działań osiągamy efekt:

Windykacja Warszawa – egzekwowanie finansów w czasie problemów finansowych

Jeżeli konkretny kontrahent lub osoba fizyczna zalega z płatnościami, to nie musisz się martwić, że już na pewno na Twoim koncie będą widniały same straty. Pamiętaj raczej o tym, że możesz jeszcze posłużyć się różnymi pośrednikami, którzy za Ciebie zajmą się odzyskiwaniem długów. Właśnie taką czynnością jest windykacja Warszawa. Jeżeli uznasz, że zbyt długo upominasz się o swoje wynagrodzenie lub zapłatę za fakturę, to na pewno warto przejść pewien proces próby odzyskania swoich należności. Do nich zalicza się między innymi monitowanie. W ten sposób dajemy już do zrozumienia swojemu Kontrahentowi lub Klientowi, że minął termin płatności. Zwykle możesz takich monitów wysłać od kilku do kilkunastu. W zależności od tego, jakie odstępy czasu stosujesz, i czy czasem za wysyłanie monitów nie doliczasz tzw. kosztów odsetkowych. Jeżeli jednak już od samego początku, nie masz czasu na załatwianie tego typu rzeczy, przygotowanie odpowiednich pism, a następnie ich wysyłanie, to na pewno doskonałym pomysłem będzie zlecenie to odpowiednim placówkom. Wtedy powierzona windykacja Warszawa kompletnie nie będzie zajmowała Twojego cennego czasu, ponieważ wszystkimi sprawami, oczywiście zgodnie z przepisami prawnymi. Ponieważ można również w tej kwestii złamać przepisy, jeżeli będziemy ubiegać się o swoją należność na przykład w sposób zbyt nachalny.

O czym należy pamiętać przy windykacji

Pamiętajmy również o tym, że wyróżniamy dwa najważniejsze typy windykacji. Wśród nich wymienia się windykację miękką. W tym przypadku mówimy właśnie o wcześniej wymienianych wysyłanych monitach, a także wezwaniach do zapłaty. Często w tym przypadku również można doliczać karne odsetki za opóźnienia w spłacie. Kolejnym etapem jest windykacja sądowa. Czyli przekierowanie już całej sprawy do sądu.

Spłata należności w Warszawie

Jeżeli Twoja należność, którą chcesz odzyskać, jest mniejsza niż 10 tys. złotych, wtedy mowa jest o windykacji uproszczonej. Rzeczywiście rozprawa sądowa odbywa się znacznie szybciej i wyrok sądu o nakazie zapłaty zapada znacznie częściej. Natomiast powyżej tej kwoty mogą pojawiać się pewne komplikacje i przedłużenie rozprawy. Ostatecznie możemy oczekiwać, że i tak wszystko pójdzie zgodnie z założeniami firmy windykacyjnej.

 1. Ograniczenia ilości przeterminowanych należności
 2. Zmniejszenia volumenu kwot przeterminowanych należności
 3. Wypracowania schematu monitoringu właściwego dla branży
 4. Opracowania mechanizmów zabezpieczających – prewencyjnych (nie doprowadzenie do kodeksowego przedawnienia wierzytelności, działania prewencyjnie już na niskim poziomie zadłużenia)
 5. Ograniczenia kosztów działalności
 6. Segmentacji klientów

Wyodrębnione – standardowe etapy obsługi wierzytelności

 1. Monitoring należności – działania prewencyjne, wstępna analiza zdolności płatniczych kontrahenta, diagnoza i oszacowanie prawdopodobieństwa nieterminowych rozliczeń, poprawa dyscypliny płatniczej, dyscyplinowanie kontrahentów, poprawienie płynności finansowej, działania wspomagające ewentualną, przyszłą windykację więcej (monitoring)
 2.  

 3. Windykacja polubowna – zespół kompleksowych działań przy właściwym doborze narzędzi prawnych realizowanych w celu wyegzekwowania należności przeterminowanych – po terminie płatności
  więcej »

 

 1. Windykacja procesowa – kompleksowe czynności prawne procedowane przez Radców Prawnych/Adwokatów Kancelarii SIG, postępowanie sądowe w trybie nakazowym, upominawczym, postępowanie w trybie zwykłym, zastępstwo procesowe
  więcej »

 

 1. Egzekucja komornicza – kompleksowy zestaw działań mający na celu odzyskanie wierzytelności oraz możliwie efektywne skrócenie okresu trwania postępowania egzekucyjnego
  więcej »

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Nasz zespół prawników jest gotów Tobie pomóc
Porozmawiaj z nami