poniedziałek, 18.12.2017

English version »
praca »  osiągnięcia »  referencje »  klienci »  wzory pism »  pytania » 

Współpraca incydentalna (zlecenia jednostkowe)

Jako doraźna pomoc w incydentalnych sytuacjach wymagających doradztwa w obszarze szeroko rozumianego wsparcia prawnego czy podatkowego. Prace podejmowane w kontekście zleceń jednostkowych opracowywane są dwojakiego rodzaju metodą:

Wycena zadaniowa

Odbywa się w oparciu o przejrzenie i analizę materiałów, a także ustne zreferowanie problematyki dotyczącej sprawy. Szacujemy czasochłonność oraz problematykę w celu określenia ceny usługi. Przedstawiamy propozycję cenową w ujęciu kompleksowym jak i z podziałem na etapy.
Wycena odbywa się w 24h od chwili przedstawienia zagadnienia.

Wycena godzinowa

Wycena zlecenia w ujęciu godzinowym odbywa się na podstawie zaakceptowanej przez klienta stawki Kancelarii za godzinę pracy radcy prawnego/adwokata, doradcy podatkowego pomnożonej przez efektywny czas poświęcony zagadnieniu.
W momencie akceptacji klient poznaje wstępnie szacowany czas pracy.
Rozliczenie ostateczne następuje po ukończeniu zlecenia i może odbiegać od zakładanego.
Stawka za efektywną godzinę pracy - 400 PLN

Wycena zlecenia

Chcąc poznać wycenę zadaj pytanie Kancelarii wraz z opisem sprawy i wyślij wraz załącznikami.

Zapytaj

Wycena - obsługa prawna »
Wycena - doradztwo podatkowe »