poniedziałek, 18.12.2017

English version »
praca »  osiągnięcia »  referencje »  klienci »  wzory pism »  pytania » 

Współpraca stała (abonamentowa)

Nielimitowana obsługa abonamentowa w zakresie wsparcia, dająca szerokie możliwości przewidywalności rocznych wydatków budżetowych przez Klienta. Określenie zryczałtowanej opłaty ponoszonej przez Klienta daje gwarancję opieki prawnej bez konieczności tworzenia limitów czasowych jak i eliminuje ograniczenia wynikające z zakresów zlecanych zadań zajmowania sie sprawami merytorycznymi.

Pakiety obsługowe BIZNES LEX BIZNES TAX

BIZNES LEX - program obsługi prawnej o charakterystyce:

BIZNES TAX - program doradztwa podatkowego o charakterystyce:

Zryczałtowany limit godzinowy: